Thursday, October 6, 2011

ေအာက္တိုဘာ ၆ သတင္းမ်ား


အာရပ္ေနြဦးေတာ္လွန္ေရးမ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု။
အာရပ္ေနြဦးၿဖစ္စဥ္တြင္၊အြန္လိုင္းမွလႈံ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ားမွာ၊ယခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ၇ရက္ေန့တြင္၊
ခ်ီးျမွင့္မည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရွိရန္၊ေရပန္းအစားဆံုးၿဖစ္ေနေႀကာင္းသိရသည္။
ယခုနွစ္တြင္၊ဆန္ကာတင္စာရင္း၀င္သူ၂၄၁ဦးအထိရွိေႀကာင္းေနာ္ေ၀ႏိုဗယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္းစာရင္း၀င္သူမ်ားကိုထံုးစံအတိုင္းလွိဴ့၀ွက္ထားခဲ့သည္။
တူနီးရွား၊အီဂ်စ္၊လစ္ဗ်ားတို့တြင္အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားၿပဳတ္က်ေစခဲ့မႈ၊ဆီးရီးယား၊ယီမင္၊ဘာရိန္းတို့တြင္ ကန့္ကြက္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚေစခဲ့မႈတြင္၊အြန္လိုင္းမွ၊စတင္လွံဴ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ား၏အခန္းက႑မွာႀကီးမားစြာပါ၀င္ခဲ့သည္။
နိုဗယ္ေကာ္မတီဥကၠဌေသာဘ္ဂ်ိဳယန္ဂ်က္ဂ္လန္ကမူ“ဒီနွစ္အတြက္ေတာ့(ေရြးရတာ)သိပ္မခက္ပါဘူး။
ၿျငိမ္းခ်မ္းေရးကို၊တန္ၿပန္ေႏွာင့္ယွက္ေနတဲ့အလားအလာေတြအမ်ားႀကီးရွိသလိုအေကာင္းဘက္ကိုသိသိသာသာ ရြ့ခဲ့တာေတြလည္း၊ရွိေနပါတယ္”ဟုေျပာႀကားခဲ့သည္။
ဂ်က္ဂ္လန္သည္၂၀၀၉၊ခုႏွစ္က၊ႏိုဗယ္ေကာ္မတီဥကၠဌၿဖစ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္အၿငင္းပြားဖြယ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအၿဖစ္၊
သမၼတျဖစ္ကာစ၊ဘာရက္အိုဘာမား၊ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္တရုတ္ႏိုင္ငံမွအက်ဥ္းက်ေနေသာအတိုက္အခံ၊လ်ဴေရွာင္ ပိုတို့ကိုေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။
တူနီးရွားမွဘေလာ့ဂါအမ်ိဳးသမီးလီနာဘင္န္မီနီ၊အီဂ်စ္မွဧၿပီ၆လႈပ္ရွားမႈကိုစတင္တည္ေထာင္ေသာဆိုက္ဘာလႈပ္ရွား သူမ်ားၿဖစ္သည့္၊အစၥရာအဘ္ဒယ္ဖာတာႏွင့္အာမက္မာဟာ၊အီဂ်စ္မွဂူဂဲလ္အမွုဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္သူ၀ဲလ္ဂိုနင္မ္တို့မွာဆု
ရရွိရန္အထူးေရပန္းစားသည္။

လီနာဘင္န္မီနီ
အသက္၂၇နွစ္အရြယ္ရွိ၊ဘေလာ့ဂါအမ်ိဳးသမီးသည္၊တူနီးရွားစံပယ္ၿဖဴေတာ္လွန္ေရးကိုTunisia-Girlအမည္ ၀ွက္ၿဖင့္လႈံ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည္။ဇန္န၀ါရီအတြင္း၊ဇိုင္အယ္လ္အဘီဒင္ဘီအလီအစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကိုဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ သည္။၂၃နွစ္ႀကာအုပ္စိုးေသာ၊ဘင္အလီ၊ႏိုင္ငံမွထြက္ေၿပးခဲ့ၿပီး၊လႈပ္ရွားမႈေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။
ေထာင္၆နွစ္က်ခံခဲ့ရသည့္လက္၀ဲယိမ္းႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၏သမီးၿဖစ္သူလီနာသည္၄င္း၏ဘေလာ့တြင္ ၂၀၀၇ခုနွစ္မွစၿပီး၊ႏိုင္ငံတြင္းလူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုေရးသားခဲ့သည္။၄င္းသည္တူးနစ္တကၠသိုလ္ တြင္၊အဂၤလိပ္စာဆရာမလုပ္ေနသူၿဖစ္သည္။

အစၥရာအဘ္ဒယ္လ္ဖာတာႏွင့္အာမက္မာဟာ
အသက္၃၃နွစ္ရွိ၊အမ်ိဳးသမီးအစရာႏွင့္အသက္၃၀အရြယ္ရွိ၊အာမက္တို့သည္၊အီဂ်စ္တြင္ဧၿပီ၆လႈပ္ရွားမႈကိုပူးတြဲ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး၊မူဘာရက္အစိုးရကို၊ကန့္ကြက္ေရးတြင္၊လူငယ္မ်ားႏိုးထလာေရးလႈံ့ေဆာ္နိုင္ခဲ့သည္။တဟီရာ
ရင္ျပင္၌စုရံုးကန့္ကြက္မႈမ်ားၿဖစ္ေပၚရာတြင္အဓိကဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။

၀ဲလ္ဂိုနင္မ္
ဂူဂဲလ္၏အီဂ်စ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး၊အီဂ်စ္တြင္“ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေတာ္လွန္ေရး”၏ျပယုဂ္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ခဲ့ကာ၊
လူငယ္မ်ားကိုလႈံ့ေဆာ္ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။၁၂ရက္ႀကာထိန္းသိမ္းခံရၿပီးေနာက္ရုပ္သံေဆြးေနြးပြဲတစ္ခုတြင္ၿပန္ေပၚ
လာခဲ့ျပီး၊အထူးထင္ရွားခဲ့သည္။ေနာက္တစ္ရက္တြင္၊တဟီရာရင္ၿပင္သို့ၿပန္လာခဲ့ရာတြင္သူရဲေကာင္းတစ္ဦးအၿဖစ္ႀကိဳ
ဆိုခံခဲ့ရသည္။
ရုရွားလူ့အခြင့္အေရးအုပ္စုMemorialကို၊ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ၊စဗက္လာနာဂန္နက္ရွ္ကီနာႏွင့္အာဖဂန္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္၊တိုက္ပြဲ၀င္သည့္ဆရာ၀န္အမ်ိဳးသမီး၊ဆီမာဆမ္မာတို့လည္းေရပန္းစားသည့္စာရင္းတြင္ပါ၀င္သည္။
ၿျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုကို၁၉၀၁ခုႏွစ္တြင္၊စတင္ခ်ီးၿမွင့္ခဲ့ရာ၊အမ်ိဳးသမီး၁၂ဦးသာ၊ရရွိခဲ့ဖူးသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရွိခဲ့သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ား
၁၉၀၅-ဘာသာဘြန္ဆက္တ္နာ(ျသစႀတီးယား-ဟန္ေဂရီ)
၁၉၃၁-ဂ်ိန္းစ္အဒမ္စ္(အေမရိကန္)
၁၉၄၆-အီမီလီဂရီဘယ့္လ္ခ်္(အေမရိကန္)
၁၉၇၆-ဘက္တီ၀ီလ်ံ(ျဗိတိန္)
၁၉၇၆-ေမရိဒ္ေကာ္ရီဂန္(ျဗိတိန္)
၁၉၇၉-မာသာထရီဇာ(မက္ဆီဒိုးနီးယားနွင့္အိႏၵိယ)
၁၉၈၂-အယ္လ္ဘာမီရ္ဒယ္(ဆြီဒင္)
၁၉၉၁-ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္(ျမန္မာ)
၁၉၉၂-ရီဂိုဘာတာမန္ခ်ဴး(ဂြာတီမာလာ)
၁၉၉၇-ဂ်ိဳဒီ၀ီလ်ံ(အေမရိကန္)
၂၀၀၃-ရွီရင္အီဘာဒီ(အီရန္)
၂၀၀၄-၀န္ဂါရီမာထိုင္း(ကင္ညာ)
Ref–AFP
(Bi weekly ELEVEN အတြဲ ၂၇၊ အမွတ္ ၄ “အာရပ္ေႏြဦးၿဖစ္စဥ္တြင္၊အြန္လိုင္းမွလႈံ့ေဆာ္ခဲ့သူမ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆုရရွိရန္၊ေရပန္းအစားဆံုးၿဖစ္ေန”မွကူးယူေဖာ္ၿပပါတယ္

--
AMT
11-mingalar,sanchaung
yangon
01510698, 092032925


* Appleကုမပဏီတည္ေထာင္သူSteveJobsကြယ္လြန္ [Click]

* ကမၻာ့ေစ်းအခ်ဳိဆံုုးကြန္ျပဴတာကိုုအိႏၵိယကထုုတ္လုုပ္ [Click]

* ထုိင္း၀န္ျကီးခ်ဳပ္ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ [Click]

* ဓာတုေဗဒနိုဘဲလ္ဆုအစၥေရးလ္သိပၸံပညာရွင္ရရွိ [Click]

အျပည့္အစံုသို႔...