Tuesday, July 24, 2012

ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန ့သတင္းမ်ား
မဲေတာ္ေဆးခန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္နွင္မဲေဆာက္ျမိဳ့ေတာ္၀န္တို ့ေဆြးေနြးခဲ့ျက။

အျပည့္အစံုသို႔...