Monday, November 28, 2011

နို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ ေန ့သတင္းမ်ား

* အေမရိကန္၊ျမန္မာ၊တရုတ္၊ဆက္ဆံေရး။ [Click]

* ေရြးေကာက္ပြဲဗဟိုေအာင္ႏုိင္ေရးေကာ္မတီNLDဖြဲ႕ၿပီ [Click]

* စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအဆုံးသတ္ေရးကူညီရန္ဟီလာရီကိုတိုက္တြန္း [Click]

* အစိုးရနွင့္KIOတရုတ္ေျမေပၚတြင္ေတြ့မည္ [Click]

* ေရခြက္ထဲကျမတ္စြယ္ေတာ္၊ရေသ့စိတ္ေျဖကတ္၊သခိ်ဳၤင္းကုန္းမွာလုပ္တ့ဲသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ [Click]

* ပဲျကိဳတင္၊၀ယ္ေရာင္းျခင္းမျပဳရန္UMFCCIသတိေပး [Click]

No comments: